โสมเกาหลี
เช็คก่อนชัวร์กว่า โสมเกาหลี ไม่ควรรับประทานร่วมกับอะไรบ้าง

ทุกวันนี้สมุนไพรอย่างโสมเกาหลีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เพราะหลายคนต่างก็ต้องการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง รวมไปถึงบางคนไม่อยากรับประทานยาแผนปัจจุบันมากเกินไป จึงหันมามองหาสมุนไพรจีน ที่จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้ แต่รู้หรือไม่ การรับประทานโสมเกาหลีนั้น ไม่สามารถรับประทานร่วมกับอาหารหรือตัวยาบางชนิดได้ เพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดี โสมเกาหลี ไม่ควรรับประทานร่วมกับอะไร แม้ว่าโสมเกาหลีที่มีจำหน่ายตามร้านขายยาจีนจะเป็นราชาแห่งสมุนไพรก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถรับประทานร่วมกับอาหารหรือตัวยาบางชนิดได้ ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนรับประทานโสมเกาหลีได้ถูกวิธี [...]